Bioinova na cestě velkých změn

Bioinova je moderní biotechnologická společnost, jež se specializuje na vývoj buněčných terapií pro léčbu onemocnění ohrožujících lidstvo a jejich léčba je prozatím velmi komplikovaná. Jde hlavně o léčivé přípravky na bázi mononukleárních a mesenchymálních kmenových buněk. V současné době prošla Bioinova významnými změnami v oblasti majetkové struktury i managementu.

Vstoupila do ní společnost FINEP Innovation ze skupiny FINEP HOLDING a investiční společnosti ABP Consulting.

celý článek technicky deník


© 2024 Bioinova, a.s.
IČ: 28452682

| +420 241 063 352