Bioinova

biotechnologická společnost

Jsme česká biotechnologická společnost se sídlem v Praze zaměřující se na výzkum a vývoj moderní buněčné terapie. Vyvíjíme léčebné přípravky na základě kmenových a jiných buněk získaných z kostní dřeně a tukové tkáně. Jejich bezpečnost a účinnost hodnotíme v preklinických a posléze v klinických studiích. Naše léčebné přípravky testujeme také v kombinaci s komerčně dostupnými i vlastními biomateriály ve snaze rozvíjet další směry v oblasti regenerativní medicíny. Dále se věnujeme i komerčnímu využití buněčných přípravků v oborech, které nevyžadují klinické studie. 
Disponujeme výrobní kapacitou pro aseptické procesy třídy A/B a náš tým je složený z kvalifikovaných odborníků se zkušenostmi z předních světových vědeckých ústavů. 


Historie

Bioinova byla založena v roce 2008 jako spin-off firma ÚEM AVČR s cílem zvýšit aplikační potenciál a účinnost transferu inovací vzešlých z výzkumných institucí do klinické praxe jejich napojením na podnikatelskou a aplikační sféru. 

V roce 2010 získala Bioinova povolení Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) k aseptické výrobě léčivých přípravků na bázi mezenchymálních kmenových buněk z kostní dřeně pro klinická hodnocení fáze I, II a III. Výroba probíhá v čistých prostorech třídy A/B v souladu s pravidly Správné Výrobní Praxe (SVP).
Výsledkem aktivního vyhledávání investorů se zaměřením na inovativní high-tech společnosti v biomedicíně došlo v roce 2011 ke změně vlastnické struktury společnosti. Byla navázána užší spolupráce s významnými společnostmi a osobnostmi v biomedicínském výzkumu, v translační medicíně a zdravotnické praxi v ČR i ve světě.
V roce 2016 společnost zcela přešla do soukromých rukou.
Cíle
Naší prioritou je přinést pacientům inovativní, dostupné a účinné metody léčby v různých oblastech regenerativní medicíny.
Toho chceme dosáhnout spojením skvělých myšlenek, high-tech vybavení, tvrdé práce a silných partnerů.
Naším cílem je flexibilně reagovat na vědecký pokrok a v dlouhodobém horizontu udávat směr v oboru regenerace tkání a aplikovaném biomedicínském inženýrství.
Politika kvality společnosti Bioinova a.s.

 

Naší prioritou je:

*      přinést pacientům inovativní, dostupné a účinné metody léčby v různých oblastech regenerativní medicíny a diagnostiky. Toho chceme dosáhnout spojením průkopnických myšlenek, high-tech vybavení, tvrdé práce a silných partnerů.

 

Naším cílem je:

*      flexibilně reagovat na vědecký pokrok a v dlouhodobém horizontu udávat směr v oboru regenerace tkání biomedicínského inženýrství a diagnostiky.

 

Vůči našim klientům, dodavatelům, obchodním partnerům, veřejnosti a kontrolním orgánům se zavazujeme:

*      Budovat a neustále zlepšovat systém managementu kvality zavedený v souladu s požadavky norem ISO 9001 a ISO 13485, ve kterém budeme klást důraz především na pravidelné určování konkrétních cílů pro naše procesy s cílem zvyšovat spokojenost našich klientů.

*      Důsledně sledovat a dodržovat všechny požadavky právních předpisů vztahující se k naší činnosti, tedy zákony, vyhlášky, nařízení a normy.

*      Věnovat péči vzdělávání a výchově našich pracovníků, protože to jsou právě oni, kteří svojí dobrou prací zajišťují prosperitu naší společnosti.

*      Vybírat vhodné kvalifikované a prověřené dodavatele, díky nimž můžeme poskytovat kvalitní produkty v souladu s legislativními požadavky a požadavky norem ISO 9001 a ISO 13485.

 

Image
© 2021 Bioinova a.s.
IČ: 28452682

| +420 241 063 352