Vývoj a inovace

Skladovací a transportní roztok pro kmenové buňky

Spolupráce s Ústavem experimentální medicíny Akademie věd ČR vedla k vyvinutí skladovacího a transportního média pro kmenové i jiné druhy buněk. Tento biokompatibilní roztok je součástí našich připravovaných buněčných léčebných přípravků umožňující uskladnění buněk po dobu až 72 hodin bez nutnosti zmrazování se zanedbatelným snížením viability. Zároveň poskytuje dostatečnou dobu pro provedení všech zkoušek dle specifikace před propuštěním přípravku pro klinické použití. Tím je zaručený i dostatečný čas pro transport na místo aplikace.

Kryoprezervace
Buněčné léčebné přípravky na bázi autologních mezenchymálních kmenových buněk
Buněčné léčebné přípravky na bázi alogenních kmenových buněk
Nebuněčné biologické materiály
© 2021 Bioinova a.s.
IČ: 28452682

| +420 241 063 352