Bioinova

biotechnologická společnost

Jsme česká biotechnologická společnost se sídlem v Praze zaměřující se na výzkum a vývoj moderní buněčné terapie. Vyvíjíme léčebné přípravky na základě kmenových a jiných buněk získaných z kostní dřeně a tukové tkáně. Jejich bezpečnost a účinnost hodnotíme v preklinických a posléze v klinických studiích. Naše léčebné přípravky testujeme také v kombinaci s komerčně dostupnými i vlastními biomateriály ve snaze rozvíjet další směry v oblasti regenerativní medicíny. Dále se věnujeme i komerčnímu využití buněčných přípravků v oborech, které nevyžadují klinické studie. 
Disponujeme výrobní kapacitou pro aseptické procesy třídy A/B a náš tým je složený z kvalifikovaných odborníků se zkušenostmi z předních světových vědeckých ústavů. 


Historie

Bioinova byla založena v roce 2008 jako spin-off firma ÚEM AVČR s cílem zvýšit aplikační potenciál a účinnost transferu inovací vzešlých z výzkumných institucí do klinické praxe jejich napojením na podnikatelskou a aplikační sféru. 

V roce 2010 získala Bioinova povolení Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) k aseptické výrobě léčivých přípravků na bázi mezenchymálních kmenových buněk z kostní dřeně pro klinická hodnocení fáze I, II a III. Výroba probíhá v čistých prostorech třídy A/B v souladu s pravidly Správné Výrobní Praxe (SVP).
Výsledkem aktivního vyhledávání investorů se zaměřením na inovativní high-tech společnosti v biomedicíně došlo v roce 2011 ke změně vlastnické struktury společnosti. Byla navázána užší spolupráce s významnými společnostmi a osobnostmi v biomedicínském výzkumu, v translační medicíně a zdravotnické praxi v ČR i ve světě.
V roce 2016 společnost zcela přešla do soukromých rukou.
Cíle
Naší prioritou je přinést pacientům inovativní, dostupné a účinné metody léčby v různých oblastech regenerativní medicíny.
Toho chceme dosáhnout spojením skvělých myšlenek, high-tech vybavení, tvrdé práce a silných partnerů.
Naším cílem je flexibilně reagovat na vědecký pokrok a v dlouhodobém horizontu udávat směr v oboru regenerace tkání a aplikovaném biomedicínském inženýrství.

© 2019 Bioinova s.r.o.
IČ: 28452682

| +420 241 063 352