• +420 241 063 361

Služby

Poradenské služby

Poradenské služby v SVP činnostech

Kontrola kvality
 • Kontrola kvality podle SVP
 • Testy sterility pro hodnocené léčivé přípravky
 • Přímým očkováním – dle ČL 2009 článků 2.6.1. a 2.6.27 SVP
 • Možnost využití alternativní metody na zařízení Bact/ALERT
 • Validace testů sterility pro daný přípravek
Test sterility

Monitoring čistých prostor
 • Částicový – kontrola přístrojem APC M3
 • Mikrobiální
  • Kontrola kontaminace vzduchu aktivní metodou přístrojem Aeroskop MAS 100 nebo pasivní metodou –spadové misky
  • Kontrola kontaminace povrchu otisky, stěry