• +420 241 063 352

Služby

Poradenské služby
 • Poradenské služby v SVP činnostech
 • Pomoc při zřizování odběrových a tkáňových zařízení
Kontrola kvality v režimu SVP
 • Zkoušky na sterilitu – metodou přímého očkování dle platného Lékopisu (čl. 2.6.1 a 2.6.27) s možností využití alternativního stanovení na zařízení Bact/ALERT včetně příslušných validací
 • Monitoring čistých prostor – zahrnuje částicový monitoring (přístrojem APC M3) a mikrobiální monitoring jak aktivní (přístrojem Aeroskop MAS 110) tak pasivní metodou spadů, otisků a stěrů
 • Fenotypizace buněk průtokovou cytometrií
 • Stanovení nepřítomnosti mykoplazmat dle platného Lékopisu (čl. 2.6.7) metodou kvantitativní PCR
Smluvní výroba léčivých přípravků moderní terapie (LPMT) pro klinické studie

Smluvní výroba léčivých přípravků moderní terapie (LPMT) pro klinické studie

Vývoj LPMT v režimu SVP
 • Výroba validačních šarží
 • Vypracování IMPD
Provádění klinických studií v souladu s požadavky Správné klinické praxe
 • Jako CRO včetně monitoringu a farmakovigilačního dohledu
 • Jako smluvní partner (+ výroba LPMT)
Služby v rámci vývoje (nebo další služby)
 • Specifický expresní profil pomocí kvantitativní PCR
 • Testy biokompatibility materiálů na různých buněčných typech (vliv materiálů na viabilitu, proliferační schopnosti a zachování fenotypu buněk)
 • Testování antimikrobiálních účinků různých materiálů včetně nanomateriálů na různé typy bakterií, kvasinek a plísní