• +420 296 443 352

Služby

Poradenské služby
 • Poradenské služby v SVP činnostech
 • Pomoc při zřizování odběrových a tkáňových zařízení
Kontrola kvality

Kontrola kvality podle SVP

 • Zkouška na sterilitu
 • Průtoková cytometrie
 • PCR

 

Test sterility

Zkouška na sterilitu pro hodnocené léčivé přípravky

 • Přímým očkováním – dle platného ČL, článků 2.6.1. a 2.6.27
 • Možnost využití alternativní metody na zařízení Bact/ALERT
 • Validace zkoušky na sterilitu pro daný přípravek
Monitoring čistých prostor
 • Částicový – kontrola přístrojem APC M3
 • Mikrobiální
  • Kontrola kontaminace vzduchu aktivní metodou přístrojem Aeroskop MAS 100 nebo pasivní metodou –spadové misky
  • Kontrola kontaminace povrchu otisky, stěry
Fenotypizace buněk
 • Průtoková cytometrie
 • Specifický expresní profil pomocí kvantitativní PCR
Testy biokompatibility různých materiálů ne různých buněčných typech
 • Ovlivnění viability a proliferativních schopností
 • zachování fenotypu
Testování antimikrobiálních účinků různých materiálů včetně nanomateriálů
 • Gram pozitivní i negativní bakterie
 • Aerobní i anaerobní bakterie
 • Bakterie rezistentní na antibiotika
 • Kvasinky
 • Plísně
Smluvní výroba léčivých přípravků moderní terapie (LPMT) pro klinické studie

Vývoj LPMT v režimu SVP
 • Validační šarže
 • Vypracování IMPD
Provádění klinických studií v souladu s požadavky Správné klinické praxe
 • Jako CRO včetně monitoringu a farmakovigilačního dohledu
 • Jako smluvní partner (+ výroba LPMT)