• +420 241 063 361

Služby

Poradenské služby

Poradenské služby v SVP činnostech

Kontrola kvality

Kontrola kvality podle SVP

 • Zkouška na sterilitu
 • Průtoková cytometrie
 • PCR
Test sterility

Zkouška na sterilitu pro hodnocené léčivé přípravky

 • Přímým očkováním – dle platného ČL, článků 2.6.1. a 2.6.27
 • Možnost využití alternativní metody na zařízení Bact/ALERT
 • Validace zkoušky na sterilitu pro daný přípravek
Monitoring čistých prostor
 • Částicový – kontrola přístrojem APC M3
 • Mikrobiální
  • Kontrola kontaminace vzduchu aktivní metodou přístrojem Aeroskop MAS 100 nebo pasivní metodou –spadové misky
  • Kontrola kontaminace povrchu otisky, stěry