• +420 241 063 352
Skladovací a transportní roztok pro kmenové buňky

Spolupráce s Ústavem experimentální medicíny Akademie věd ČR vedla k vyvinutí skladovacího a transportního média pro kmenové i jiné druhy buněk. Tento biokompatibilní roztok je součástí našich připravovaných buněčných léčebných přípravků umožňující uskladnění buněk po dobu až 72 hodin bez nutnosti zmrazování se zanedbatelným snížením viability. Zároveň poskytuje dostatečnou dobu pro provedení všech zkoušek dle specifikace před propuštěním přípravku pro klinické použití. Tím je zaručený i dostatečný čas pro transport na místo aplikace.

Kryoprezervace

Na bázi našeho biokompatibilního roztoku vyvíjíme metodu kryoprezervace kmenových buněk. Tato metoda umožní uskladnění zmražených buněk a v případě potřeby jejich okamžité použití pro pacienta bez nutnosti rekultivace a promývání.

Buněčné léčebné přípravky na bázi autologních mezenchymálních kmenových buněk

Vyvíjíme buněčné léčebné přípravky pro autologní podání u specifických klinických indikací. V rámci tohoto úsilí se soustředíme na diagnózy ortopedické, ophthalmologické, neurologické i autoimunitní a v neposlední řadě na hojení ran (např. popáleniny). V závislosti na konkrétních projektech kombinujeme buněčnou složku přípravku s biokompatibilními materiály na bázi gelů nebo solidních 3D nosičů. V závislosti na cílových tkáních vyvíjíme pro kmenové buňky specifické kultivační postupy. Naše léčebné přípravky jsou testovány v rámci preklinických studií. Zároveň připravujeme několik klinických studií.

Buněčné léčebné přípravky na bázi alogenních kmenových buněk

Využití alogenních kmenových buněk od dárců je u některých indikací (např. u akutních stavů) žádoucí vzhledem například k časovému omezení pro přípravu léčebného přípravku nebo stavu pacienta neumožňujícímu odebrání výchozího materiálu. V neposlední řadě jsou alogenní buňky v porovnání s autologními kmenovými buňkami u některých indikací vzhledem ke svým vlastnostem (v závislosti na zdroji) vhodnější a potencionálně účinnější. Proto věnujeme podstatnou část našeho výzkumu právě na vývoj takových léčebných přípravků. Zdrojem jsou jak extrafetální tkáně, tak i určité subpopulace kmenových buněk u dospělých lidí.

Nebuněčné biologické materiály

Vyvíjíme nebuněčné přípravky na bázi endogenní (lidskému organizmu vlastní) produkce. Tyto přípravky jsou vhodné pro augmentaci účinků jak kmenových buněk, tak dalších organických biokompatibilních materiálů.