• +420 241 063 361

Produkty

Autologní mezenchymální kmenové buňky (MSCs) z kostní drěně pro klinické studie
Přípravek je v režimu hodnocených léčivých přípravků, tzn. pro klinické studie. Jeho příprava probíhá asepticky v certifikovaných čistých prostorech za podmínek Správné výrobní praxe (SVP) a s využitím nejmodernějších technologií jak ve výrobě tak při kontrole kvality.
Autologní mononukleární buněčná frakce (MNFs) z kostní dřeně
Přípravek je ve vývojové fázi pro schválení. Jeho příprava probíhá asepticky v certifikovaných čistých prostorech za podmínek Správné výrobní praxe (SVP) a s využitím nejmodernějších technologií jak ve výrobě tak při kontrole kvality.
Autologní stromální vaskulární frakce (SVFs) z tukové tkáně
Přípravek je schálený SÚKL pro léčbu defektů měkkých tkání v režimu tkáňového zařízení. Pro nehomologní podání je přípravek ve vývojové fázi pro schválení (pro klinické studie).  Pro jeho aseptickou přípravu v certifikovaných čistých prostorech za podmínek Správné výrobní praxe (SVP) využíváme námi vyvinutou metodu mechanické separace bez nutonosti použití enzymů.