Náš Tým

MUDr. Peter Bauer, PhD
MUDr. Peter Bauer, PhDŘeditel, jednatel a osoba odpovědná za farmakovigilanci
MUDr. Peter Bauer, PhDŘeditel, jednatel a osoba odpovědná za farmakovigilanci
Absolvoval 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a postgraduální studium na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. 2002-2008 RIKEN Brain Science Institute, Wako-shi, Saitama, Japan 2009-2011 National Institutes of Health, National Cancer Institute-Neurooncology Branch, Bethesda, MD, USA 2012-2016 Mayo Clinic, Department of Neuroscience, Jacksonville, Florida, USA. Od roku 2016 je ředitelem a jednatelem společnosti Bioinova.
MUDr. René Zákrejs
MUDr. René ZákrejsMarketingový a obchodní manažer
MUDr. René ZákrejsMarketingový a obchodní manažer
Ing. Ivana Drahorádová
Ing. Ivana DrahorádováVedoucí divize výroby, kvalifikovaná osoba
Ing. Ivana DrahorádováVedoucí divize výroby, kvalifikovaná osoba
Absolventka VŠCHT v Pardubicích. Více než 25 let svého profesního života se zabývala kontrolou kvality imunologických přípravků vyráběných českou farmaceutickou firmou a od roku 1998 zastává funkci kvalifikované osoby. Nyní své zkušenosti využívá při nastavení a udržování pravidel pro výrobu přípravků moderní terapie v režimu Správné výrobní praxe a pro odběry tkání a buněk v režimu tkáňového zařízení tak, aby jejich kvalita a bezpečnost odpovídaly legislativě a stále se zvyšujícím požadavkům státních autorit.
Mgr. Hana Potočková
Mgr. Hana PotočkováOddělení klinického hodnocení
Mgr. Hana PotočkováOddělení klinického hodnocení
Absolventka magisterského programu Fyziologie a imunologie živočichů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a studentka doktorského programu Bezpečnost a kvalita léčiv na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno. Z pracovních zkušeností lze jmenovat zejména čtyřletou výzkumnou činnost v Laboratoři fyziologie, imunity a ontogeneze gnotobiontů v Mikrobiologickém ústavu AV ČR, v.v.i. a čtyřletou praxi na různých pozicích vč. výkonné asistentky ředitele v biotechnologické společnosti Contipro. V Bioinově od roku 2018 zodpovídá za přípravu a průběh klinických hodnocení vyvíjených přípravků.

Oddělení výroby

Mgr. Jaroslav Braniš
Mgr. Jaroslav BranišVedoucí oddělení výroby
Mgr. Jaroslav BranišVedoucí oddělení výroby
Vystudoval obor Buněčná a vývojová biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během svého působení na Přírodovědecké fakultě a v BIOCEVu se věnoval integrinové signalizaci v nádorových buňkách. V rámci studia absolvoval stáž na Univerzitě Fridricha Alexandra v Německu, kde zkoumal mechano-biochemické vlastnosti nádorových buněk. Do Bioinovy přišel v r. 2017 a od prosince 2017 je vedoucím Oddělení výroby. V Bioinově se také aktivně podílí na výzkumných projektech zaměřujících se na mezenchymální kmenové buňky.
Mgr. Dominika Lyková
Mgr. Dominika LykováOddělení výroby
Mgr. Dominika LykováOddělení výroby
Absolvovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Buněčná a vývojová biologie. V průběhu studia se v centru BIOCEV věnovala problematice degradace mezibuněčné hmoty při migraci nádorových buněk. V Bioinově je od roku 2017 v oddělení výroby. Mimo jiné se podílí na výzkumných projektech zaměřujících se na mezenchymálních kmenové buňky a na analýze vzorků s použitím průtokové cytometrie.
Ing. Jana Kvízová
Ing. Jana KvízováOddělení výroby
Ing. Jana KvízováOddělení výroby
Absolvovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, obor Biotechnologie léčiv. Během studia se věnovala tématu cílené léčby rakoviny, konkrétně testování nově syntetizovaných fotosenzitivních molekul na tkáňových kulturách. Během posledního ročníku studia začala částečně pracovat v Bioinově a od října 2018 nastoupila do týmu výroby. V rámci výzkumu a vývoje se zabývá zejména kryoprezervací kmenových buněk.
Marek Kačena
Marek KačenaLaborant

Oddělení kontroly kvality

RNDr. Kateřina Růžičková, PhD
RNDr. Kateřina Růžičková, PhDVedoucí oddělení kontroly kvality
RNDr. Kateřina Růžičková, PhDVedoucí oddělení kontroly kvality
Absolvovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor biochemie a doktorské studium na 1. lékařské fakultě UK, obor neurovědy. V průběhu studií byla na zahraničních studijních stážích: Seattle USA, Budapešť Maďarsko a Kolín nad Rýnem Německo. 1996-2010 Ústav experimentální medicíny AV ČR, od roku 2011 Vedoucí kontroly kvality, od roku 2018 Kvalifikovaná osoba a od roku 2019 Odpovědná osoba TZ.
Jana Káclová
Jana Káclová Oddělení kontroly kvality
Jana Káclová Oddělení kontroly kvality
Absolvovala Střední průmyslovou školu v oboru potravinářských technologií a poté pracovala jako laborantka v Ústavu biologie a lékařské genetiky FN Motol, v Ústavu experimentální medicíny a od roku 2011 je laborantkou v Bioinově. Je podporou celého výrobního týmu a věnuje se zejména mikrobiologickým monitoringům, validacím sterilit atd.

Konzultanti

Mgr. Tomáš Groh, PhD
Mgr. Tomáš Groh, PhDKonzultant
Mgr. Tomáš Groh, PhDKonzultant
Absolvent Přírodovědecké fakulty UK v oboru Biochemie. V průběhu studia byl na stáži na Universitat de València. Pracoval na 2. LF UK na problematice protinádorové léčby, kde také obhájil disertační práci "Mechanismus působení protinádorových léčiv v neuroblastomech". V Bioinově se podílel na několika projektech, byl zodpovědný za zavádění a validaci nových metod pro kontrolu kvality produktů a také byl součástí výzkumné skupiny vyvíjející nové přípravky pro klinické hodnocení. Tomáš je v Bioinově od roku 2015, je spoluautor firemních patentů a v současné době je na pozici konzultanta."

Kde nás najdete

Bioinova s.r.o.
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4

tel: +420 241 063 352

Napište nám

© 2019 Bioinova s.r.o.
IČ: 28452682

| +420 241 063 352