• +420 241 063 361

Náš Tým

MUDr. Peter Bauer, PhDŘeditel, osoba odpovědná za farmakovigilanci
MUDr. Peter Bauer, PhDŘeditel, osoba odpovědná za farmakovigilanci
Absolvoval 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a postgraduální studium na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy 2002-2008 RIKEN Neuroscience Institute, Wako-shi, Saitama, Japan; 2009-2011 National Institute of Health, National cancer institute-Neurooncology branch, Bethesda, MD, USA; 2012-2016 Mayo Clinic, Department of Neuroscience, Jacksonville, FL, USA; od roku 2016 v Bioinova
Ing. Ivana DrahorádováVedoucí divize výroby, kvalifikovaná osoba
Ing. Ivana DrahorádováVedoucí divize výroby, kvalifikovaná osoba
Více než 20 let svého profesního života se zabývá kontrolou kvality imunologických přípravků vyráběných v režimu Správné výrobní praxe, tzn. dle všech legislativních požadavků pro farmaceutický průmysl. "Bylo a je pro mě výzvou aplikovat všechna tato pravidla i na výrobu přípravků moderní terapie tak, aby bylo možné získat a pravidelně obhajovat před státní autoritou povolení k výrobě pro dané přípravky, aby mohlo následovat získání souhlasu pro provádění klinických studií s námi vyráběnými přípravky."
Ing. Marie RottováMarketingový a obchodní manažer
Ing. Hana PotočkováOddělení klinického hodnocení
Ing. Hana PotočkováOddělení klinického hodnocení
RNDr. Kateřina Růžičková, PhDVedoucí oddělení kontroly kvality
RNDr. Kateřina Růžičková, PhDVedoucí oddělení kontroly kvality
Absolvovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor biochemie a doktorské studium na 1. lékařské fakultě UK, obor neurovědy. V průběhu studií byla na zahraničních studijních stážích v University of Washington, Seattle, USA, Institute of Experimental Medicine, Budapešť, Maďarsko a University of Cologne, Kolín n. Rýnem, Německo. 1996-2010 Ústav experimentální medicíny, AV ČR; 2002-2007 Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad, 2.LF UK; od 2011- Vedoucí kontroly kvality, Bioinova, s.r.o.
Jana Káclová Oddělení kontroly kvality
Jana Káclová Oddělení kontroly kvality
Absolvovala Střední průmyslovou školu v oboru potravinářských technologií a poté pracovala jako laborantka v Ústavu biologie a lékařské genetiky FN Motol, v Ústavu experimentální medicíny a od roku 2011 je laborantkou v Bioinově. "I kdybychom pomohli jednomu člověku - stojí to za to!"
Mgr. Jaroslav BranišVedoucí oddělení výroby
Mgr. Jaroslav BranišVedoucí oddělení výroby
Mgr. Dominika LykováOddělení výroby
Mgr. Jana KvízováOddělení výroby
Iveta HomolováOddělení výroby
Iveta HomolováOddělení výroby
Denisa LučanováLaborantka
Mgr. Tomáš Groh, PhDKonzultant
Mgr. Tomáš Groh, PhDKonzultant
Absolvent Přírodovědecké fakulty UK v oboru Biochemie. V průběhu studia byl na stáži na Universitat de València. Pracoval na 2. LF UK na problematice protinádorové léčby, kde také obhájil disertační práci "Mechanismus působení protinádorových léčiv v neuroblastomech". V Bioinově se podílel na několika projektech, zodpovědný za zavádění a validaci nových metod pro kontrolu kvality produktů a také byl součástí výzkumné skupiny vyvíjející nové přípravky pro klinické hodnocení. Tomáš je v Bioinově od roku 2015, je spoluautor firemních patentů a v současné době je na pozici konzultanta."

Čím je práce v Bioinova fascinující

Tomáš Groh
"Je vzrušující být součástí vzniku nového směru farmaceutického průmyslu –

buněčné terapie. Věřím, že mé zkušenosti a proaktivní přístup jsou cenné pro

aplikaci vědeckého poznání a dosažení cílů společnosti Bioinova."
Tomáš Groh
Jana Káclová
"I kdybychom pomohli jedinému člověku, stojí to za to!"
Jana Káclová

Kde nás najdete

Bioinova s.r.o.
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4

tel: +420 241 063 361

Napište nám