Produkty

Pro klinické studie

Přípravky jsou v režimu hodnocených léčivých přípravků,  jejich příprava probíhá asepticky v certifikovaných čistých prostorech za podmínek Správné výrobní praxe (SVP) a s využitím nejmodernějších technologií jak ve výrobě, tak při kontrole kvality.

  • BiCure™ ortho MSCp – přípravek moderní terapie, účinná látka kultivované MSC z kostní dřeně
  • BiCure™ ophthalmo MSCy – přípravek moderní terapie, účinná látka kultivované MSC z kostní dřeně
  • BiCureSol™ (Biological Care Solution) – roztok pomocných látek pro skladování a transport buněk (zachování viability buněk při 2-8 oC minimálně 72 h bez použití DMSO nebo jiných kryoprezervantů)
Pro vývoj
© 2024 Bioinova, a.s.
IČ: 28452682

| +420 241 063 352