Týden mozků 2023 - Bioinova a.s. je hlavním partnerem

Bioinova je znovu partnerem Týdne mozků Akademie věd České republiky. 

Týden mozků 2023


 

Srovnání citlivosti antigenních testů na přítomnost viru SARS-CoV-2

Studie byla provedena v laboratoři společnosti Bioinova dne 31.3.2021 s cílem přispět k vědecké diskuzi o účinnosti náhodně vybraných antigenních testů. Metoda použití inaktivovaných virů řeší analýzu citlivosti testů, u kterých je cílem detekce víc než jeden antigen a nehodí se tak pro hodnocení pomocí singletního purifikovaného antigenu. Navíc lze takovou metodou hodnotit citlivost antigenních testů na různé izolované varianty SARS-CoV-2.

STUDIE


Kmenové buňky v léčbě kolenní chrupavky

 

Léčba traumatického a degenerativního postižení kloubní chrupavky prodělala za poslední dekády významný posun, jak na poli vědeckém, tak operačním. Stále však zůstává řada otazníků, které jsou předmětem vědeckého výzkumu a neustálých odborných debat. Výsledkem standardních operačních technik je často pouhé vyplnění defektu vazivovou chrupavkou nebo kloubní chrupavce podobnou tkání, jejíž vlastnosti jsou výrazně horší než u zdravé kloubní chrupavky a která v dlouhodobém horizontu nedokáže obnovit normální funkci kloubu.

Bioinova se zabývá výzkumem léčby kolenní chrupavky za pomoci kmenových buněk. Tyto buňky mají schopnost dělit se a nahrazovat poškozené a chybějící buňky, čímž přispívají k regeneraci tkání. V chrupavce se kmenové buňky nevyskytují, ale do místa poškození se mohou dostat z kostní dřeně, například při technice mikrofraktur, která se běžně provádí v rámci operačního ošetření defektu chrupavky. Kostní dřeň však obsahuje jen velmi malé množství kmenových buněk (přibližně 0,1 %) a ty jsou někdy dodávány jinými postupy.

bioin

V klinických studiích Bioinova užívá kmenové buňky z kostní dřeně pacienta, které jsou rozmnoženy za vzniku léčivého přípravku BiCure®  orthoMSCp. Při operaci jsou buňky naneseny na běžně užívaný nosič, který brání jejich rozptýlení pro kloubní štěrbině a poskytuje vhodné prostředí pro vnik nové tkáně. Buňky s nosičem jsou společně implantovány do místa poškozené chrupavky, které bylo předem ošetřeno standardní technikou mikrofraktur

bioina

 

Uvedený postup je v současnosti předmětem dvou klinických studií. Tyto studie probíhají dle platné legislativy na základě povolení SÚKL a příslušných etických komisí.

 

Fáze I (bezpečnost) – VYHODNOCOVÁNÍ

Název:Kmenové buňky z kostní dřeně na 3D nosiči v léčbě poškození kolenní chrupavky. Otevřená klinická studie k určení bezpečnosti a proveditelnosti

Studijní centrum

Ortopedická klinika a Oddělení sportovní medicíny, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem

Počet pacientů: 6 

Délka sledování: 2 roky (celkem 9 vizit)

Současný stavProbíhá sledování pacientů po aplikaci léčivého přípravku a vyhodnocování výsledků.

Schéma studie:

 

 bioi klinická studie grafika fáze

Fáze II  (účinnost) – NÁBOR PACIENTŮ

 

Název: Účinnost kmenových buněk z kostní dřeně na 3D nosiči v léčbě poškození kolenní chrupavky. Randomizovaná, kontrolovaná, otevřená, multicentrická klinická studie 

Studijní centra

Ortopedická klinika a Oddělení sportovní medicíny, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem

Ortopedická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, Fakultní nemocnice Plzeň

Počet pacientů: 40 (pacienti do 55 let s poškozením kolenní chrupavky a v dobrém celkovém zdravotním stavu)

Délka sledování: 2 roky (celkem 78 vizit)

Současný stavProbíhá nábor pacientů.

Schéma studie:

bioi klinická studie grafika fáze2

 


Vysoká míra záchytu SARS-CoV-2 z dutiny ústní (case study)

Pomocí odběrového a RNA izolačního setu Bi-CoV s následnou PCR analýzou jsme u asymptomatického člověka v rámci screeningu odhalili přítomnost viru SARS-CoV-2 výtěrem slin z ústní dutiny 11 dní před klinickým projevem COVID-19 ve formě oboustranného zápalu plic.

Výtěr z nosohltanu byl negativní.

Tento a jiné podobné případy potvrzují vysokou míru záchytu SARS-CoV-2 z dutiny ústní již v raných stádiích infekce, kdy je zejména u tzv. rizikových pacientů možné učinit preventivní opatření k zamezení rozvoje závažných forem onemocnění COVID-19.

RdRP nasopharynx vs saliva 11 days before COVID 19 pneumonia Dg


Bioinova na cestě velkých změn

Bioinova je moderní biotechnologická společnost, jež se specializuje na vývoj buněčných terapií pro léčbu onemocnění ohrožujících lidstvo a jejich léčba je prozatím velmi komplikovaná. Jde hlavně o léčivé přípravky na bázi mononukleárních a mesenchymálních kmenových buněk. V současné době prošla Bioinova významnými změnami v oblasti majetkové struktury i managementu.

Vstoupila do ní společnost FINEP Innovation ze skupiny FINEP HOLDING a investiční společnosti ABP Consulting.

celý článek technicky deník


Strana 1 z 2

© 2024 Bioinova, a.s.
IČ: 28452682

| +420 241 063 352