Jmenování nového generálního ředitele společnosti Bioinova s.r.o.

Bioinova, biotechnologická společnost specializující se na vývoj buněčných terapií, oznamuje jmenování Petera Bauera na pozici generálního ředitele. Bauer se vrací co České republiky po mnohaletém působení na renomovaných výzkumných pracovištích a klinikách v Japonsku a Spojených státech amerických.

idnes jmenování generálního ředitele společnosti Bioinova s.r.o.

www.tribune.cz Peter Bauer generálním ředitelem Bioinovy


 

->SVP certifikát výrobce Bioinova, s.r.o.

V souladu s článkem 13 Směrnice 2001/20/EC převedeným do národní legislativy jako: § 57 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů proběhla ve firmě Bioinova, s.r.o. ve dnech 7.-8.11.2013, plánovaná inspekce SÚKL. Na jejím základě je tento výrobce považován za subjekt splňující požadavky a návody správné výrobní praxe stanovené směrnicí 2003/94/EC1. 1 Tyto požadavky splňují doporučení WHO na SVP.


Strana 2 z 2

© 2024 Bioinova, a.s.
IČ: 28452682

| +420 241 063 352