Bioinova na cestě velkých změn aneb u nás mají kmenové buňky, kupodivu, stále ještě těžší život

Bioinova je moderní biotechnologická společnost, jež se specializuje na vývoj buněčných terapií pro léčbu onemocnění ohrožujících lidstvo a jejich léčba je prozatím velmi komplikovaná. Jde hlavně o léčivé přípravky na bázi mononukleárních a mesenchymálních kmenových buněk.
V současné době prošla Bioinova významnými změnami v oblasti majetkové struktury
i managementu.

celý článek Technický týdeník


© 2024 Bioinova, a.s.
IČ: 28452682

| +420 241 063 352