• +420 241 063 361

Certifikát 2017

Výrobní audit SÚKLu 23.-24.11.2016

Na základě tohoto auditu je společnost Bioinova i nadále považována za subjekt splňující požadavky a návody správné výrobní praxe stanovené směrnicí 2003/94/EC1.

Certifikát