->SVP certifikát výrobce Bioinova, s.r.o.

V souladu s článkem 13 Směrnice 2001/20/EC převedeným do národní legislativy jako: § 57 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů proběhla ve firmě Bioinova, s.r.o. ve dnech 7.-8.11.2013, plánovaná inspekce SÚKL. Na jejím základě je tento výrobce považován za subjekt splňující požadavky a návody správné výrobní praxe stanovené směrnicí 2003/94/EC1. 1 Tyto požadavky splňují doporučení WHO na SVP.


© 2024 Bioinova, a.s.
IČ: 28452682

| +420 241 063 352