Manufacturing in sterile conditions (up to class A)

Complex sterility and quality control of each product

Good Manufacturing Practice
certified facility

Improvement of existing medicines, research and development of new products

Arrow
Arrow
Slider

publikace

Výsledky naší klinické studie AMSC-ALS-001 publikovány

Výsledky naší klinické studie AMSC-ALS-001 „Bezpečnost a účinnost autologních mesenchymálních buněk kostní dřeně (BM-MSC) v léčbě amyotrofické laterální sklerózy. Prospektivní, nerandomizovaná, otevřená studie.“ (EudraCT No. 2011-000362-35) byly publikovány v časopise Cell Transplantation (http://www.ingentaconnect.com/content/cog/ct/pre-prints/content-ct-1709_sykova_et_al).

Celkově bylo v studii sledováno 26 pacientů na bezpečnost podávaného buněčného léčebného přípravku a 23 pacientů splňovalo kritéria pro hodnocení účinnosti. Po intrathekální aplikaci BM-MSC se přibližně u 30 % pacientů objevily bolesti hlavy mírné až středné intenzity podobné bolestem po standardní lumbální punkci. Nebyly zaznamenány žádné závažné nežádoucí události. Pozorovali jsme zlepšení ALSFR skóre 3 měsíce po aplikaci (p<0.02) které u některých pacientů přetrvávalo až 6 měsíců (p<0.05). U přibližně 80 % pacientů zůstaly hodnoty usilovné vitální kapacity plic (FVC) stabilní nebo nad 70 % po dobu 9 měsíců. U 75 % pacientů zůstaly hodnoty svalové slabosti stabilní po dobu 3 měsíců po aplikaci BM-MSC. Tyto výsledky ukázaly, že intrathekální podání BM-MSC u ALS pacientů je bezpečná a že může zpomalit průběh onemocnění.


© 2018 Bioinova s.r.o. | | tel: +420 241 063 352